Welkom op de website van Dr. Elise Daenen
Huisarts Tongeren


Dokter Daenen neemt voorlopig geen nieuwe patiënten aan.  Bellen of mailen hieromtrent heeft geen zin.


1 persoon per afspraak.


Liefst op maandag niet inboeken voor chronische problemen of verzekeringsonderzoeken. Zo is er meer plaats voor acute problemen. 


Basisvaccinaties kinderen en volwassenen zijn ter beschikking. Bexsero (meningitis B) en Varilrix (windpokken) moeten zelf gehaald bij de apotheker.

Tussen 8u en 12u kan u terecht bij de praktijkassistente: 012 210741.  Zo nodig verbindt zij door met de arts.


Om lange wachttijden te vermijden vragen wij enkel te telefoneren i.g.v dringende zaken.


Beter is mailen naar: info@dokterdaenen.be

Formuleer je vraag steeds kort en bondig.


De dokter wenst zo weinig mogelijk gestoord te worden tijdens de raadpleging.


U kan de huisarts zelf bereiken tijdens het beluur van 16u tem 17u.  Wees kort en bondig.  Voor dringende zaken buiten het beluur: druk toets '1'.


We vragen u steeds uw ID-kaart mee te brengen en i.g.v een labo ook een klevertje van de mutualiteit.


Mondmasker dragen is verplicht.

Ik ben Elise Daenen


Ik ben afkomstig uit Tongeren en sinds 2009 werk ik als huisarts.  Sinds 1 september 2022 ben ik gestart in mijn solo praktijk, dit met ondersteuning van de praktijkassistente.


Verder ben ik aangenomen geneesheer voor politie en defensie en werk ik als coördinerend en raadgevend arts in het WZC Seniorenhof (Korian).


Consultaties: enkel op afspraak

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt, dit om lange wachttijden te vermijden. Bij acute problemen zal u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag geholpen worden.
Praktijkuren: maandag, woensdag, donderdag 8u-20u, donderdag en vrijdag 8u-19u.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve volgende regels te hanteren:

 1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij via de website, hetzij telefonisch.
 2. Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 3. Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
 4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren. Op deze manier kunnen andere mensen verder geholpen worden.
 5. Hoewel alle binnenkomende resultaten opgevolgd worden door uw arts, blijft het toch uw eigen verantwoordelijkheid te informeren naar het resultaat van uitgevoerde onderzoeken.


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: 012 210741. Gelieve dit voor 10u30 aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die o.w.v. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Waarvoor kan je bij de huisarts terecht?


 • Algemene check-up (kinderen en volwassenen)
 • ECG (electrocardiogram)
 • Bloedafnames
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Algemene preventie en preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darmen, ...)
 • Hechtingen en andere kleine ongevallen
 • Cryotherapie (bevriezing)
 • Reisadvies
 • Begeleiding van chronische aandoeningen (bloeddruk, suikerziekte, allergie, hart- en longziekten, ...)
 • Palliatieve thuiszorg, stervensbegeleiding
 • Gynaecologisch onderzoek en advies: starten met de pil en pilcontrole, maken van een uitstrijkje, borstonderzoek en vaccinatie
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Opvolging van zorgtrajecten zoals diabetes, nierinsufficientie
 • Aangenomen geneesheer voor defensie en politie


Resultaten en onderzoeken


Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.


Valse en retrograde attesten zullen steeds geweigerd worden.


Klik hier voor "duidelijke afspraken"

Covid-19 info

Info mbt Covid-19


Wachtdienst


In het weekend, op feestdagen en in de week tussen 19u en 8u kan u terecht bij de wachtdienst.


Dokter van wacht: 089/590059

Apotheek van wacht: 0903/99000

Tandarts van wacht: 0903/39969


Algemeen noodnummer: 112

Rode Kruis: 105

Zelfmoordlijn: 1813


Antigifcentrum: 070/245 245

Brandwondencentrum: 02/268 62 00

Drugslijn: 078/151 020

Kankerfoon: 0800/15 800

MEDEDELING AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en de uitwisseling van gegevens.  Huisarts Elise Daenen verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke, Dr. Elise Daenen, geraadpleegd worden.

Contact

 
 
 
 
Maandag - Vrijdag
08:00 - 19:00
Zaterdag - Zondag
Gesloten