Attesten en Voorschriften


"Moet ik voor elke verlenging

van mijn pilvoorschrift een consultatie betalen?"


"Ik neem al jaren dezelfde medicatie voor de bloeddruk.

Mag ik mijn voorschrift niet telefonisch aanvragen?"


"Klop‐klop! Dokter, het is maar voor een voorschriftje, kan ik er even tussen?"


"Ik had vorige week een dag migraine. Ik weet wat het is en wat ik moet doen, maar mijn werkgever vraagt een attest. Wilt u dat even klaarleggen op datum van vorige week?"


"De sportclub vraagt een attest dat ik gezond ben.

Zou u dat willen doormailen of opsturen?"


"Ik maakte een afspraak bij de specialist maar ze zeggen

dat ik een verwijsbrief nodig heb. Wilt u daarvoor zorgen?"

Duidelijke afspraken


Een van de belangrijke taken van je huisarts is zijn patiënt oriënteren binnen het zorgaanbod.  Hij vraagt daarvoor technische onderzoeken aan en schrijft medicijnen of behandelingen voor.  Deze functie is niet alleen van therapeutisch belang maar heeft ook belangrijke sociale en economische gevolgen.  Het opmaken van een administratief correct en medisch technisch verantwoord voorschrift is dan ook van het hoogste belang.  Het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen is niet toegelaten.


Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt dus een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts.  Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.


1. Het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek.

 • Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging.  Geen uitzonderingen mogelijk.
 • Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.


Als richtlijn:

  • voor de pil: één controle per jaar, baarmoederhalsuitstrijkje om de drie jaar, in sommige gevallen moet dit vaker.
  • voor opvolging van bloeddruk: om de zes maanden indien de bloeddruk goed onder controle is en er geen bijkomende aandoeningen zijn. Zo anders: om de drie maanden.
  • voor suikerziekte: om de drie maanden


We begrijpen dat je soms onverwachts één enkel voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke gevallen kan je één enkel voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.

  • Bel of mail liever minimum 24u op voorhand zodat je huisarts de kans heeft om dit veilig en correct af te handelen.
  • Je huisarts zal dan een kleine verpakking voorschrijven, voldoende tot aan de volgende raadpleging.  Zeker wanneer het gaat om verdovende middelen of krachtige pijnstillers, zal deze regel strikt aangehouden worden.


2. Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, diëtist, radiografie, ... NA een raadpleging.  Je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens een afspraak te maken bij een specialist.


3. Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging.  Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

 • Een attest voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.
 • Voor een geschiktheidsattest (vb sportclub of nieuwe job in het onderwijs) maak je steeds een afspraak voor een standaard medisch onderzoek.